Tes Yacht sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
“Promocja marki TES na rynkach zagranicznych w ramach Programu promocji branży jachtów i łodzi.”
Dofinansowanie projektu z UE: 387 345,00 PLN